Категории
Превантивна дейност

Обявление за ИП за „Модернизация на железопътна линия Радомир – Гюешево – граница с Република Северна Македония“

Днес, 22.06.2020 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за:

Модернизация на железопътна линия Радомир – Гюешево – граница с Република Северна Македония“, с възложител Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“.