Категории
Превантивна дейност

„Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 - отпадъци от строителство и събаряне на площадки, разположени на територията на област Благоевград“

Днес, 02.06.2021 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за: „Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 - отпадъци от строителство и събаряне на площадки, разположени на територията на област Благоевград“ с възложител „БЕТОН“ ЕООД.

Документи