Категории
Превантивна дейност

Отглеждане на свободноплаваща риба в язовир „Аспарухов вал“

Днес, 27.11.2023 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за: „Отглеждане на свободноплаваща риба в язовир „Аспарухов вал“, находящ се в община Вълчедръм и община Козлодуй", с възложител „ВАСАУТО 72“ ЕООД.

Документи