Категории
Превантивна дейност

„Дейности по обновяване и рехабилитация на летище София“

Днес, 25.03.2022 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за: „Дейности по обновяване и рехабилитация на летище София“, с възложител „СОФ Кънект“ АД.

 

Документи