Категории
Превантивна дейност

Отмяна на указания от 2016 г. относно срока на правно действие на Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и Решения по ОВОС

Писмо (изх. № 91-00-50/02.08.2021 г.)   на министъра на околната среда и водите за отмяна на Указания на министъра на околната среда и водите относно правно действие на Решения за преценяване на необоходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Решения по ОВОС (писмо с  изх. № 91-00-50/05.10.2016 г. ) на Министерство на околната среда и водите).