Категории
Превантивна дейност

Писмо на Европейската комисия относно прилагането на Директива 85/337/EEC

  • Писмо на Европейската комисия относно прилагането на Директива 85/337/EEC от 27 юни 1985 г. относно оценка на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (изменена) във връзка с рехабилитацията на депа за отпадъци (на български език и английски език)