Категории
Превантивна дейност

„Ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения с плаващи средства от възобновяемия запас на река Дунав в участък от км 462,200 до до км 463,000“

Днес, 06.10.2021 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за: „Ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения с плаващи средства от възобновяемия запас на река Дунав в участък от км 462,200 до до км 463,000“ с възложител  „ДДФ ИНВЕСТ“ АД.