Категории
Превантивна дейност

Практическо ръководство за обучение по директивите за Стратегическа екологична оценка и ОВОС