Категории
Превантивна дейност

Прецизиране на ситуационното и геометрично решение на пътната ос АМ „Хемус“, за подучастък 7.3 от км 256+120=254+373 до км 267+650.11=265+600 (включително пътен възел при пресичането с път II-51) от участък 7 от км 223+426.75=222+000 до км 267+650.11=265

Днес, 19.02.2024 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за „Прецизиране на ситуационното и геометрично решение на пътната ос АМ „Хемус“, за подучастък 7.3 от км 256+120=254+373 до км 267+650.11=265+600 (включително пътен възел при пресичането с път II-51) от участък 7 от км 223+426.75=222+000 до км 267+650.11=265+600“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”.