Категории
Превантивна дейност

„Прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана - София с тунел под Петрохан“

Днес, 20.07.2021 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за: „Прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана - София с тунел под Петрохан“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“.