Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЕ ПО ОВОС-2009 Г.

03 ноември 2016 | 04:56  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №25-8/2009 г. за инвестиционно предложение „Разширение на инсталацията за производство на калцинирана сода на „Солвей Соди” АД с възложител „Солвей Соди” АД/18.12.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №24-8/2009 г. за инвестиционно предложение „Интензификация на производството на амониева селитра- агрегат АС-72 (цех 640) на територията на „Неохим АД”, гр. Димитровград, площадка „А” с възложител „Неохим” АД/18.12.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №23-7/2009 г. за инвестиционно предложение „Разширение на Пристанищен терминал „Леспорт” - Варна” с възложител „Пристанище Леспорт” АД /18.12.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №22-7/2009 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на СПА центрове с хотелска част, ваканционни селища, спортни площадки (басейни, футболни и тенис игрища), зелени площи, паркинги, търговска зона, парк за отдих и развлечение, рибарско селище, амфитеатър” с обща площ 462.212 дка, в землището на с.Мараш, община Шумен” с възложител „ВАРИМПЕКС” ООД/18.12.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №75/12.03.2010 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение от 14.12.2009 г. за изменение и допълнение  на Решения по ОВОС, отнасящи се до обект „АМ „Тракия”, Лот 2, ЛОТ 3 и ЛОТ 4 от км 210+100 до км 325+280”/16.03.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено на 14.12.2009 г. Решение за изменение и допълнение  на Решения по ОВОС, отнасящи се до обект „АМ „Тракия”, Лот 2, Лот 3 и Лот 4 от км 210+100 до км 325+280” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура” /18.12.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №21-6/2009 г. за инвестиционно предложение „Добив на подземни богатства – строителни материали – трахити, от находище „Порой”, в землищата на с. Порой и с. Бата, община Поморие, област Бургас” с възложител „ТРАНСАТЛАНТИК ФРЕЙТЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД/01.12.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №20-6/2009 г. за инвестиционно предложение  „Добив на строителни материали – диабази от находище „Тери”, землище на с. Ошане и с. Струиндол, община Белоградчик, област Видин” с възложител „Минерал 2000” ЕООД/01.12.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №19-5/2009 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Слънчев бряг” в част от имот № 020019 в местността „Чешме тарла”, землище на с. Равда, община Несебър” с възложител община Несебър/20.10.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №18-5/2009 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди” с възложител „Горубсо-Кърджали” АД/20.10.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №17-5/2009 г. за инвестиционно предложение „Модернизация и разширение на Цинков завод чрез нов „Пържилен цех”, нова система за производство на сярна киселина и нов „Електролизен цех”  с възложител „ОЦК” АД/20.10.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №16-5/2009 г. за инвестиционно предложение "Разширение и модернизация на металургично производство – монтаж на ЕШП в корпус 2.2” на площадката на „Радомир Метал Индъстрийз” АД, гр. Радомир”  с възложител „Радомир Метал Индъстрийз” АД /20.10.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №15-3/2009 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на състезателна и туристическа ски-писта(СП) -1 и пътническа въжена линия (ПВЛ) хижа „Ком”- връх Среден Ком в СТК „Берковски Балкан” с възложител „КОМ 2016” АД/02.09.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №14-4/2009 г. за инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на варовици за строителни материали от находище „Гечовското”, землище на с. Бежаново, община Луковит, област Ловеч”  с възложител „АСС Инженеринг” ООД /23.07.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №13-4/2009 г. за инвестиционно предложение „Добив на подземни богатства - строителни материали – варовици от находище „Орешец”, в землищата на с. Орешец и с. Бела, община Димово, област Видин” с възложител „СК-13 ПЕЧ” АД/23.07.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №12-4/2009 г. за инвестиционно предложение  „Добив на инертни материали от находище „Лозница - 1”, землища на с. Динката и с. Памидово, община Лесичово, област Пазарджик” с възложител „ВРИС” ООД/23.07.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №11-4/2009 г. за инвестиционно предложение „Разработване на находище „Анастасия” за добив на строителни материали (пясъци), землище на гр. Българово, община Бургас” с възложител „ЕВРОКАР” ООД /23.07.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №10-3/2009 г.  за инвестиционно предложение „Възстановяване дейността на летище, разширение на пистата, изграждане на малък перон и пътнически терминал в местността „Летището”, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев” с възложител „Хелт енд уелнес” АДСИЦ/16.07.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №9-3/2009 г.  за инвестиционно предложение „Разработване на находища за строителни материали (трахити) от находище „Баба Тодора” и находище „Шилестия кайряк”, землище на с. Деветак, община Карнобат, област Бургас” с възложител „Базалт ресурс” ООД/16.07.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №8-3/2009 г.  за инвестиционно предложение „Рехабилитация и частична реконструкция на път I-5 „Дряново – Габрово” от км 126+269.76 до км 146+337.81” с възложител Национална агенция „Пътна инфраструктура/16.07.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №7-3/2009 г.  за инвестиционно предложение „Депо за опасни и производствени твърди отпадъци” по Алтернатива 1“  с възложител „Неохим” АД /16.07.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №6-3/2009 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на голф комплекс „Вивид голф & Спа” в землищата на с. Драгичево и с. Големо Бучино, област Перник” с възложител „ВИВИД ЕСТЕЙТС” АД/16.07.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №5-2/2009 г.  за инвестиционно предложение „Добив на подземни богатства- индустриални минерали от находище за кварц- каолинови пясъци „Дар”, в землището на гр. Каолиново, община Каолиново, област Шумен” с възложител „Мюлер Груп” АД/24.06.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №4-2/2009 г.  за инвестиционно предложение  „Инсталация за изгаряне на отпадъци с капацитет до 300 кг/ч в гр. Варна” с възложител  „Поддържане чистотата на морските води” АД/24.06.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №3-2/2009 г.  за инвестиционно предложение  „Изграждане на Контейнерен терминал в Пристанище Варна” с възложител ДП „Пристанищна инфраструктура”/24.06.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №2-2/2009 г. за инвестиционно предложение „Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-9901 Царево– Резово- участък „Царево- Ахтопол от км 2+997,06 до км 13+670” с възложител Национална агенция „Пътна инфраструктура”/24.06.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №1-1/2009 г.  за инвестиционно предложение „Технологично обновление и разширение на производството на „КЦМ” АД  с възложител „КЦМ” АД/25.03.2009 г./