Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ПО ОВОС-2013 Г.

03 ноември 2016 | 04:52  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 8-6/2013 г. за инвестиционно предложение за "Извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ "Козлодуй" с възложител Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" /01.11.2013 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 7-5/2013 г. за инвестиционно предложение за "Изграждане на газопровод "Южен поток" на територията на Република България" с възложител "Южен поток  България" АД /30.08.2013 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 6-4/2013 г. за инвестиционно предложение за „Добив на пясък и чакъл от речни наносни наслаги в леглото на р. Дунав, участък „Кама” (510,5 до км 508,0) в района на с. Пиргово, община Иваново, област Русе” с възложител „Кариери за чакъл и пясък – България” ЕАД, гр. София /23.05.2013 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 5-3/2013 г. за инвестиционно предложение за „Модернизация на Път І-8 „Калотина–СОП” от км 1+000 до км 48+270” по комбинация от червен вариант от км 1+000 до км 32+550 и по вариант червен пунктир до км 48+329.77”с възложител Агенция  „Пътна инфраструктура” /10.05.2013 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 4-2/2013 г. за инвестиционно предложение за „Път І-5 „Обходен път на гр. Кърджали от км 334+500 до км 348+997.32”, община Кърджали, област Кърджали по комбинирано трасе” с възложител Агенция  „Пътна инфраструктура” /17.04.2013 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 3-2/2013 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на отсечката от газопровод „Набуко” на територията на Република България” по ревизия „D” на трасето на газопровода и при използване на технологията насочено хоризонтално сондиране при прехода на река Дунав” с възложители „Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД и „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ /17.04.2013 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 2-1/2013 г.  за инвестиционно предложение за „Добив на пясък и чакъл от находище „Гредо”, в землищата на с. Охрид и с. Пали лула, общ. Бойчиновци, обл. Монтана" с възложител „Екоагрострой” АД /08.02.2013 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 1-1/2013 г.  за инвестиционно предложение за „Междусистемна газова връзка Гърция – България” по западно трасе на газопровода, с възложител „Ай Си Джи Би” АД  /08.02.2013/