Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ПО ОВОС-2015

03 ноември 2016 | 04:50    • Съобщение за Решение по ОВОС № 2-2/2015 г. за инвестиционно предложение „Доизграждане на автомагистрала (АМ) „Хемус“ (Ябланица-Белокопитово)“ по алтернатива В1А с изпълнение на габарит А 29, с възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” /27.07.2015 г./

 

    • Съобщение за Решение по ОВОС № 1-1/2015 г. за инвестиционно предложение  „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй” на Площадка 2 с възложител „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности” ЕАД /28.01.2015 г./