Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС-2009 Г.

03 ноември 2016 | 02:00
  • Съобщение за издадено Решение №43-ПР/2009 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище в имот №10094.36.140, м. „Край морето”, землище на с. Варвара, община Царево" с възложител Кръстю Кръстев/28.12.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №42-ПР/2009 г. за инвестиционно предложение „Разширяване на съществуващото общинско депо за битови отпадъци– Монтана и обособяването му като регионално депо за неопасни отпадъци за общини Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец и Якимово” с възложител община Монтана/28.12.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №41-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение „Преустройство на тапицерски цех в участък за претопяване на бракувани детайли от сплав, сдържаща цинк, алуминий, мед и магнезий (ЦАМ) и леярска шлака от цветни метали” с възложител „СИБИ” ООД/17.12.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №40-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение „Реконструкция на комуникации на други ведомства (съпътстваща инфраструктура) - пресичания на електропроводи, оптични кабели на БТК, преминаване и изместване на отводнителни канали, изместване на напоителни канали, преминаване на тръбопроводи, реконструкция на газопровод и др. от обект АМ „Тракия”, лот 2, лот 3 и лот 4, от км 210+100 до км 325+280“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”/14.12.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №39-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на интегриран проект на водния цикъл на гр.Ахтопол: ПСОВ- гр. Ахтопол и довеждащ колектор; канално-помпени станции; улична канализационна и водопроводна мрежа” с възложител община Царево/08.12.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №38-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Малко Търново” с възложител община Малко Търново/13.11.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №37-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на лозов масив от 250 дка, м. „Трояне”, в землището на гр.Белене, област Плевен” с възложител ЕТ „Братя Николови- Христо Николов”/13.11.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №36-ПР/2009 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на малък семеен хотел за развитие на екологичен туризъм в имот №023010, м. „Клисурата” в землището на с.Згориград, община Враца” с възложител „ОЛИМПИЯ” ООД/03.11.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №35-ПР/2009 г. за инвестиционно предложение „Основен ремонт (рехабилитация) и реконструкция на път І-7 Силистра-Шумен от км 13773 до км 107+660” с възложител Агенция “Пътна инфраструктура”/27.10.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №34-ПР/2009 г. за инвестиционно предложение „Разширение на обекти на територията на община Две Могили - х. „Орлова чука”, посетителски център, два паркинга и създаване на атракционни съоръжения, туристически пътеки и „водно огледало” до коритото на р. Черни лом" с възложител община Две могили/23.10.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №33-ПР/2009 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на шест двуетажни вилни сгради за курортен отдих и паркинг в имот №002241 в м. „Поляните”, землище на с. Синеморец, Община Царево” с възложител Спас Владимиров Василев/23.10.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №32-ПР/2009 г. за инвестиционно предложение “Рехабилитация и реконструкция на път І-6 София- Пирдоп от км 133+895 до км 189+600” с възложител Агенция “Пътна инфраструктура”/14.10.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №31-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение “Изграждане на малък семеен хотел в имот № 006080, м. „Клисурата” в землището на с. Згориград, община Враца” с възложител Емил Любенов Костов/14.10.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №30-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение “Добив на природен газ от находище „Каварна” в континетгалния шелф на Черно море и изграждане на газопроводна връзка между сондаж „Каварна -2” и платформата на находище „Галата” с възложител „Мелроуз Рисорсиз” ООД /14.10.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №29-ПР/2009 г. за инвестиционно предложение “Рехабилитация и реконструкция на път І-6 Кюстендил- Перник от км 34+385 до км 44+303” с възложител Агенция “Пътна инфраструктура”/06.10.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №28-ПР/2009 г. за инвестиционно предложение “Предпроектни проучвания за варианти на трасе на АМ “Струма” в у-к “Благоевград – Крупник” от км 354+000 до км 380+000– по “виолетов” вариант с подвариант “висока” нивелета” с възложител Агенция “Пътна инфраструктура”/05.10.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №27-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение “Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив- Бургас” с възложител нкжи/28.09.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №26-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение “Реконструкция и модернизация на съществуваща преработваща инсталация за производство на строителни материали- пясък и чакъл на цех Чепинци” с възложител „Холсим Кариерни материали” АД/10.09.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №25-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение “Изграждане на допълнителни три броя селскостопански сгради за отглеждане на свине”, с. Слънчево, община Аксаково" с възложител “МАНЕКС СЪН” АД/27.08.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №24-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение “Проектиране и изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Малко Търново” с възложител община Малко Търново/07.08.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №23-ПР82009 г.  за инвестиционно предложение “Преустройство, пристройка и оборудване на предприятие за добив и преработка на червено месо, гр. Попово”  с възложител “Братя Томови” АД/16.07.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №22-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение “Изграждане на парова централа към Завод за спирт на “Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица” с възложител “Захарни заводи” АД/13.07.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №21-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение “Разширение на Регионалното депо за твърди битоми отпадъци на общини Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” с възложител „Костинброд Еко” АД/13.0.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №20-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ „Тренто-2” на р. Марица”, земл. на с. Златна ливада и с. Зетьово, общ. Чирпан и с.Сталево, общ. Димитровград” с възложител „Тренто-2” ЕООД/13.07.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №19-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение “Реконструкция на съществуваща сграда за отдих (хотел) и изграждане на ресторант и открит форум в имот №023010 в м. „Малево”, землище с. Граматиково, община Малко Търново” с възложител „Малево” ООД/13.07.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №18-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение “Изграждане на допълнително водоснабдяване от извор “Серафимов чарк” до каптаж “Харами бунар”, с. Кремен, община Банско” с възложител община Банско/22.06.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №17-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение “Увеличаване на капацитета на съществуващата инсталация за производство на плоско стъкло” на “Тракия Глас България” ЕАД, гр. Търговище” с възложител “Тракия Глас България” ЕАД/22.06.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №16-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение „Предпроектни проучвания за варианти на трасе на АМ “Струма” в у-к „Благоевград – Крупник” от км 354+000 до км 380+000 – по „виолетов” вариант с подвариант „ниска” нивелета” с възложител Национална агенция “Пътна инфраструктура” АД/12.06.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №15-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение „Преустройство на котелни инсталации и газово стопанство на парк-хотел „Кайлъка”, гр. Плевен" с възложител „Фортис” АД/12.06.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №14-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Чарково” на р. Сивек– ляв приток на р. Янтра, в землището на с.Чарково, община Габрово” с възложител ЕТ „Георги Бандаловски”/11.06.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №13-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение „Промяна на площадката за изграждане на претоварна станция Кирково към Регионалния център за управление на отпадъците (РЦУО) – гр.  Кърджали“ с възложител Сдружение на общини „За чисти   Родопи"  /01.06.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №12-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение „Разширяване на складовата база, реконструкция и модернизация на реакторно отделение към цех „Синтез на дитиокарбамати” при „Агрия “ АД“ с възложител „Агрия “ АД/14.04.2009 г./

 

  • Съ общение за издадено Решение №11-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение „Възстановяване на хотелски комплекс „Щастливеца” в ПП „Витоша”  с възложител „Алеко Щастливеца” ООД/11.04.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №10-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на две жилищни сгради със стаи за настаняване на туристи и ресторант в имот №14218.337.194, кв. Етъра, гр. Габрово” с възложител „ИМОР” ЕООД/07.04.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №9-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на пет къщи за гости и заведение за обществено хранене ” в имот №14218.337.66, кв. Етъра, гр. Габрово" с възложител Жанета Иванова, гр. Габрово/07.04.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №8-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца” с възложител община Враца/03.04.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №7-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение  „Изграждане на резервоар с обем 350 куб.м. /водоем за питейна вода/ в имот № 090014, землище на с. Коларово, община Петрич" с възложител община Петрич/06.03.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №6-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение „Реконструкция на АД-5 и ВДМ-1 като АВД-1 на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД" с възложител „Лукойл Нефтохим Бургас” АД/06.03.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №5-ПР/2009 г-  за инвестиционно предложение „Доизграждане на язовир „Луда Яна” на територията на община Панагюрище” с възложител МРРБ/27.02.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №4-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на хидротехническо съоръжение- бараж на р. Силистар, м. „Дуканска бърчина” за противопожарни нужди” на територията на Държавно горско стопанство гр. Царево" с възложител „ДГС”, гр. Царево/09.02.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №3-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на хидротехническо съоръжение за противопожарни нужди на р. Бутамята, м. „Цигански бозалък” на територията на Държавно горско стопанство гр. Царевос възложител „ДГС”, гр. Царево/09.02.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №2-ПР/2009 г.  за инвестиционно предложение „Аварийна парова централа с производителност 24 т/час, с гориво промишлен газьол и комин в ТЕЦ „Енел Марица Изток 3” АД, с. Медникарово” с възложител „Енел Марица Изток 3” АД/20.01.2009 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №1-ПР/2009 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на биодизелово гориво от животински мазнини” с възложител „БРАМАС-96” АД/09.01.2009 г./