Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС-2014 Г.

03 ноември 2016 | 04:30  • Съобщение за издадено Решение № 9-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на съоръжение за допълнително техническо водоснабдяване на АЕЦ „Козлодуй“ – Студен канал 2“ с възложител „АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД /05.11.2014 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 8-ПР/2014 г.  за инвестиционно предложение „Външен водопровод и напорен водоем с обем 250 м3 в землището на с. Долно Дряново, общ. Гърмен, област Благоевград“ с възложител община Гърмен /19.09.2014 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 7-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение „Внедряване на иновативна SCADA система и техническа инфраструктура за управление на Водоснабдителна система от язовир „Жеков вир“ на „Асарел Медет“АД, гр. Панагюрище“ /04.09.2014 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 6-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Продължаване срока на експлоатация на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“ с възложител „АЕЦ Козлодуй ЕАД/25.07.2014 г.

 

  • Съобщение за Решение № 144/24.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 37-ПР/2012 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изменение на инвестиционно намерение за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“, включваща Регионално депо за отпадъци - Стожер и две претоварни станции за отпадъци - Тервел и Балчик“, с възложител СНЦОП „Управление на отпадъците за регион Добрич“/25.07.2014 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 5-ПР/2014 г.  за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на площадки за управление на материали от дейности по извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй“ – изграждане на допълнителна площадка (Площадка №4)“ с възложител ДП „Радиоактивни отпадъци“, гр. София /15.07.2014 г./

 

  • Съобщение за  издадено Решение № 76/09.05/2014 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение № 4-ПР/2014 г. на министъра на околната среда и водите за изменение на преносен газопровод „Южен поток“ на територията на Република България посредством „Дублиращ газопровод (лупинг) от Приемна Станция Кардам до Компресорна Станция Лозен“ с възложител „Южен Поток България“ АД /09.05.2014 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 4-ПР/2014 г.  за инвестиционно предложение за изменение на преносен газопровод „Южен поток“ на територията на Република България посредством „Дублиращ газопровод (лупинг) от Приемна Станция Кардам до Компресорна Станция Лозен“, възложител „Южен Поток България“ АД /25.04.2014 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 3-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение за "Добив на пясък и чакъл от наносни наслаги от руслото на р. Дунав, участък "Мишка" (км 462.0 - км 459.4) в района на с. Бабово, общ. Сливо поле, обл. Русе на "Кариери за чакъл и пясък-България" ЕАД /06.03.2014 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 2-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение за „Лабораторен комплекс за изследване на химични и биотехнологични процеси, тяхната кинетика и апаратурното им оформление ” с възложител „БИО ЕКО ТЕХ” ООД /25.02.2014 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 1-ПР/06.02.2014 г.  за инвестиционно предложение за  "Рехабилитация на парна турбина на блок 5 и рехабилитация на парна турбина на блок 7"  на  "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД   /06.02.2014 г./