Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС-2015

03 ноември 2016 | 05:00  • Съобщение за Решение № 12-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия Видин – София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък І: Видин – Медковец“, с възложител Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ /14.12.2015 г./

 

  • Съобщение за Решение № 11-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив – Първи етап – ЛОТ 1: Изграждане на равнинен участък София – Елин Пелин и изграждане на пътни надлези“, с възложител Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ /25.11.2015 г./

 

  • Съобщение за Решение № 10-ПР/2015 г.  за инвестиционно предложение „Разширение на метрото в София, Трета метролиния - бул. „Ботевградско шосе“ - бул. Владимир Вазов - Централна градска част -ж.к. „Овча купел - подземно преминаване на трасето след бул. „Данаил Николов“ на североизток по трасето на бул. „Владимир Вазов“ и изграждане на депо на територията на район „Красно село“, с възложител „Метрополитен” ЕАД /28.09.2015 г./

 

  • Съобщение за Решение № 9-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция на Компресорна станция „Лозенец“ към обект „Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърция и Македония“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД /10.09.2015 г./

 

  • Съобщение за Решение № 8-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение за „Път II-62 „Дупница - Самоков“ от км 42+145 до км 79+005. Участъци от км 42+263,20 до км 59+071,66 и от км 62+920,62 до км 78+633,13. Участък с допълнителна лента за движение от км 59+071,66 до км 62+921,62=км 62+920,62“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“  – да се извърши ОВОС /14.07.2015 г./

 

  • Съобщение за Решение № 7-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция на електропровод 20 kV извод „Рогозиново“ с трансформаторен пост, пресичащ АМ „Марица” при км 69+947“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“/27.04.2015 г./

 

  • Съобщение за Решение № 6-ПР/2015 г.  за инвестиционно предложение за „Оптимизация на трасето, реконструкция и изместване на инфраструктура на други ведомства, и други подобекти в Лот 3.3 на АМ „Струма“ с възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ /09.04.2015 г./

 

  • Съобщение за Решение № 5-ПР/2015 г.  за инвестиционно предложение за „Оптимизация на трасето, реконструкция и изместване на инфраструктура на други ведомства, и други подобекти в Лот 3.1 на АМ „Струма“ с възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“/09.04.2015 г./

 

  • Съобщение за Решение № 4-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение  „Изграждане на нова гасителна станция с вода и пенообразувател за гасене на откритите резервоар в ГСМ на „Летище София“ ЕАД: Подобект 1-Стационарни пожарогасителни инсталации с вода  пенообразувател за открити резервоари – площадкови проводи, пожарни щитове и съоръжения“ и Подобект 2 – „Противопожарна помпена станция с блокиран резервоар за неприкосновен противопожарен запас  дозираща инсталация за пенен концентрат“, с възложител „Летище София” ЕАД/04.03.2015 г./

 

  • Съобщение за Решение № 3-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение за „Пътен възел „Плодовитово“ при пресичането на АМ „Тракия“ и Път III-666, пътен възел „Оризово“ при пресичането на АМ „Тракия“ и АМ „Марица“ и АМ „Марица“, „Оризово-Капитан Андреево“, участък от км 4+660 до км 5+000“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура” /23.02.2015 г./

 

  • Съобщение за Решение № 2-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „„Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за Блокове от 1 до 8“ на „ТЕЦ Марица Изток 2”, с. Ковачево, общ. Раднево” с възложител „ТЕЦ Марица Изток-2“ ЕАД /09.02.2015 г./

 

  • Съобщение за Решение № 1-ПР/2015 г.  за инвестиционно предложение „АМ „Струма” Лот 2 „Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+483.52 – Изместване на трасето в участъка от км 330+000 до км 332+960” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура” /15.01.2015г./