Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ОВОС-2010 Г.

03 ноември 2016 | 05:04
 • Решение № 16-П/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за регенериране на леярски пясък, депониран на отвала на дружеството с капацитет 10 т/час” с възложител „Чугунолеене” АД/28.10.2010 г./
 • Решение № 15-П/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Юговско ханче” на р. Чепеларска в землищата на с. Югово, община Лъки и с. Нареченски бани, община Асеновград” с възложител „Оверком ВиГ” ООД/27.08.2010 г./
 • Решение № 14-П/2010 г. за инвестиционно предложение „Подмяна на съществуващ влек тип „котва" към „Стара писта" със седалков лифт 4 FIX, демонтиран от трасето на „Бъндеришка поляна - коларски път, зона Шилигарник, ски-зона с център гр. Банско” с възложител "Юлен" АД/26.08.2010 г./
 • Решение № 13-П/2010 г. за инвестиционно предложение „Подмяна на съществуващ лифт 3 FIX от м. „Шилигарника" до подножието на вр. Тодорка със седалков лифт тип „Купелбар" /4CLD/” с възложител "Юлен" АД /26.08.2010 г./
 • Решение № 12 -П/2010 г. за инвестиционно предложение „Завод за преработване на битови отпадъци – инсталация за изгаряне на отпадъци, с капацитет 100 0000 тона годишно и 40 дка оранжерии  в имот № 0006019 в землището на с. Дралфа, община Търговище” с възложител „Алтернативна енергия” ООД /06.08.2010 г./
 • Решение № 11-П/2010 г. за инвестиционно предложение „Допълнително водоснабдяване на гр. Банско от м. „Караманица”, община Банско" с възложител община Банско /02.07.2010 г./
 • Решение № 10-П/2010 г. за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуващ на съществуващ водогреен котел ВК-50-1-58 MW от гориво мазут на гориво биомаса (дървесен чипс) на „Топлофикация ВТ” АД, гр. Велико Търново" с възложител „Топлофикация Велико Търново” АД/18.06.2010 г./
 • Решение № 9-П/2010  г. за инвестиционно предложение „Добив и преработка на златосъдържащи руди от проучвателна площ „Крумовград” с възложител „Болкан минерал енд майнинг (БММ)” ЕАД/11.06.2010 г./
 • Решение № 8-П/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на 4 бр. вятърни паркове с обща мощност 212 MW (общо 106 вятърни генератора, всеки с единична мощност 2 MW), разположени в две зони – северозападно и западно от гр. Кресна и по билото на планина Беласица” с възложител „ЕЛИКА България” ООД/01.06.2010 г./
 • Решение № 7-П/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради в имот № 001214 с площ 5001 кв.м. в м. „Поляните”, землище с. Синеморец”, попадащо в границите на защитена територия – ПП „Странджа” с възложител Иван Станчев, гр. Бургас /113.05.2010 г./
 • Решение № 6-П/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на база за отдих и туризъм: 13 бр. масивни бунгала, бистро и жилищна сграда, в УПИ № Х-10430, местност „Каваци”, землище на гр. Созопол, община Созопол”, попадащо в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – природна забележителност „Пясъчни дюни м. Каваците" с възложител Костадин Георгиев Кючуков /13.05.2010 г./
 • Решение № 5-П/2010 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция, модернизация и разширяване на ферма за 20 бр. говеда” в поземлен имот № 03366.520.2, местност „Лунгата” в землището на гр. Белене, община Белене, област Плевен, попадащо в границите на природен парк „Персина” с възложител Иван Пасков Личев /21.04.2010 г./
 • Решение № 4-П/2010 г. за инвестиционно предложение „Леярна за цветни метали с капацитет до 650 кг/ден в южната промишлена зона на гр. Дупница” с възложител „Феникс Дупница” ООД /21.04.2010 г./
 • Решение № 3-П/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на сероочистваща инсталация (СОИ) в ТЕЦ „Брикел” гр. Гълъбово, област Стара Загора” с възложител „Брикел” ЕАД /17.03.2010 г./
 • Решение № 2-П/2010 г. за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща сграда от почивна база в хотел за селски туризъм в имот № 500024 в землището на гр. Велики Преслав, попадащо на територията на ПР „Патлейна" с възложител „НСП-АТ” ЕООД/17.03.2010 г./
 • Решение № 1-П/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на допълнително водоснабдяване на гр. Банско от м. ”Караманица”, община Банско" с възложител община Банско/08.03.2010 г./