Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / СПЕЦИФИЧНИ ХИМИКАЛИ / УОЗ / ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ/РЪКОВОДСТВА

Указания

Указания за инвентаризация, маркиране и почистване на оборудване съдържащо, полихлорирани бифенили (пхб), както и за третиране и транспортиране на отпадъци, съдържащи пхб

Информационни материали: