Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПЪРВО УВЕДОМЯВАНЕ / СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПЪРВО УВЕДОМЯВАНЕ-2014 Г.



  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Път II-62 „Дупница - Самоков“ от км 42+145 до км 79+005. Участъци от км 42+263,20 до км 59+071,66 и от км 62+920,62 до км 78+633,13. Участък с допълнителна лента за движение от км 59+071,66 до км 62+921,62+км 62+920,62“ с възложител Агенция "Пътна инфраструктура" /отг. на 09.12.2014 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за Блокове от 1 до 8" на ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД“, с възложител  ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД /отг. на 18.11.2014 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Въздушна линия (ВЛ) 400 Kv(п/ст) „Марица Изток“ /Р България/ - п/ст „Неа Санта /Република Гърция“, възложител "ЕСО" ЕАД/отг. на 05.09.2014 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение „Пътен възел „Плодовитово“ при пресичането на АМ „Тракия“ и Път III-666, пътен възел „Оризово“ при пресичането на АМ „Тракия“ и АМ „Марица‘“ и АМ „Марица“, „Оризово-Капитан Андреево“, участък от км 4+660 до км 5+000“,  с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”  /отг. на 05.09.2014 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение  за „Реализация на проект „Яденица“ за „Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ чрез изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“, с възложител "НЕК" ЕАД/отг. на 05.09.2014 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на нова гасителна инсталация с вода и пенообразувател за гасене на откритите резервоари в ГСМ на „Летище София" ЕАД: Подобект 1 - „Стационарни пожарогасителни инсталации с вода и пенообразувател за открити резервоари - площадкови проводи, пожарни щитове и съоръжения "; Подобект 2 -„Противопожарна помпена станция с' блокиран резервоар за неприкосновен противопожарен запас от вода и дозираща инсталация за пенен концентрат“/отг. на 13.08.2014 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение  „АМ„Струма" Лот 2 „Дупница - Благоевград " от км 322+000 до км 359+483.52 - Изместване на трасето в участъка от км 330+000 до км 332+960" /отг. на 13.08.2014 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за "Външен водопровод и напорен водоем с обем 250 м3, село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград ", с възложител община Гърмен/отг. на 22.07.2014 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение " Околовръстен път на гр. Пловдив – (Път III-805“/Път I-8 „Пазарджик-Пловдив“ /п.в. Царацово – Съединение“ от км 0+000 до км 4+120 и Път II-86 „/Път I-8/“Пазарджик – Пловдив“/ - Асеновград - Смолян от км 0+000 до км 14+750 - реконструкция с изграждане на второ пътно платно"/отг. на 11.06.2014 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение "Доизграждане на автомагистрала (АМ) „Хемус“ (Ябланица-Белокопитово)“/отг. на 27.05.2014 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Внедряване на иновативна SCADA система и техническа инфраструктура за управление на Водоснабдителна система от язовир „Жеков вир“ на  „Асарел  Медет“АД, гр. Панагюрище /отг. на 23.05.2014 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за Добив и преработка на подземни богатства – метални полезни изкопаеми – златно-сребърни руди от находище „Трън“, землище на гр. Трън, общ. Трън, обл. Перник” с възложител „ЕВРОМАКС СЪРВИСИЗ” ЕООД /отг. на 15.03.2014 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на площадки за управление на материали от дейности по извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй“ – изграждане на допълнителна площадка (Площадка №4), с възложител ДП „Радиоактивни отпадъци“ /отг. на 11.03.2014 г./

 

  • Съобщение за   изменение на инвестиционно предложение за  „Преносен газопровод Южен поток на територията на Република България" посредством „Дублиращ газопровод (лупинг) от Приемна Станция Кардам до Компресорна Станция Лозен” с възложител "Южен поток Бълтария" АД  /отг. на 07.03.2014 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение  „Модернизация на Път І-1 (Е-79) „Видин -Враца” с възложител Агенция "Пътна инфраструктура"  /отг. на 15.01.2014 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на съоръжение за допълнително техническо водоснабдяване на АЕЦ „Козлодуй – Студен канал 2“, с възложител "АЕЦ Козлодуй" ЕАД/отг. на 03.01.2014 г./