Категории
Превантивна дейност

Процедура по Стратегическа екологична оценка на Зонален градоустройствен план за предприятие за рециклиране на отработен масла на територията на Република Румъния

На основание чл. 35, т.1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и в изпълнение на разпоредбите на Протокола за Стратегическа екологична оценка (СЕО) към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, Министерство на околната среда и водите

С Ъ О Б Щ А В А /27.02.2017 г./

Във връзка с провеждана в момента процедура по СЕО за Зонален градоустройствен план за предприятие за рециклиране на отработен масла на територията на  Република Румъния, Министерство на  околната среда на Република Румъния предостави на  Министерство на околната среда и водите на България с писмо (изх. № 1302/DC/23.02.2017) уведомление за плана на английски език/27.02.2017 г./ и информира, че първа версия на Плана и доклад за екологична оценка са достъпни на  интернет адрес:  http://mmediu.ro/articol/puz-fabrica-de-reciclare-uleiuri-uzate/2137 на английски език.

  • Писмо на Министерство на околната среда и водите на Р България  (с изх. № ЕО-6- 04 април 2017 г..)  до Министерство на  околната среда на Република Румъния, с което заявява   желание за участие в процедурата по екологична оценка /05.04.2017 г./

Последваща кореспонденция по процедурата по екологична оценка:

  • Писмо на Министерство на околната среда на Република Румъния (№3389/GLG/03.05.2017), с което информира, че информацията, поискана  от Министерството на околната среда и водите (с изх. № ЕО-6- 04 април 2017 г..) не е налична на този етап
  • Писмо на Министерство на околната среда и  водите на Р България (изх. № ЕО-6/20.06.2017) до Министерство на околната на Р Румъния предоставяне на уведомление, съгласно чл. 3 на Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст на български и на английски език