Категории
Превантивна дейност

Продължаване срока на експлоатация на АЕЦ „Loviisa“, Финландия

Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересовани лица -11.09.2020 г.