Категории
Превантивна дейност

Проект на Генерален план на пристанище за обществен транспорт Русе с възложител ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Днес, 03.11.2023 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите оповестява постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Генерален план на пристанище за обществен транспорт Русе с  възложител Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“