Категории
Превантивна дейност

Проект на „Генерален план на пристанищен терминал „Видин – център”, част от пристанище за обществен транспорт Видин”

Днес, 11.04.2024 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите оповестява постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Генерален план на пристанищен терминал „Видин – център”, част от пристанище за обществен транспорт Видин, с  възложител Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.