Категории
Превантивна дейност

Проект за експлоатация на руди от олово, цинк и мед от находищата „Подвирови“ и „Поповица“ в района на Караманица край Босилеград, с възложител „Босил-метал“ - Босилеград

Ново Днес, 14.06.2024 г., Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп до Отговор на министъра на околната среда и водите на Р България до министъра на опазването на околната среда на Сърбия по Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за проект за „Експлоатация на руди от олово, цинк и мед от находищата „Подвирови“ и „Поповица“ в района на Караманица край Босилеград, с възложител „Босил-метал“ – Босилеград, Република Сърбия

Днес, 15.05.2024 г., Министерство на околната среда и водите (МОСВ) информира за получено, в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Конвенцията ESPOO), писмо с изх. № 0004878622023/24.04.2024 г. на Министерството за защита на околната среда на Република Сърбия и осигурява обществен достъп до доклад за оценка на въздействието върху околната среда за проект за „Експлоатация на руди от олово, цинк и мед от находищата „Подвирови“ и „Поповица“ в района на Караманица край Босилеград, с възложител „Босил-метал“ – Босилеград, Република Сърбия.

Документацията е на разположение тук: https://www.ekologija.gov.rs/sites/default/files/inline-files/Studija_EIA_Bosil%20Metal_Feb_2024__0.pdf

Краен срок за изразяване на становища от заинтересованите лица - 10.06.2024 г.