Категории
Превантивна дейност

Проект за „Изграждане на туристически комплекс Свидовец“ в Украйна

Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересовани лица -29.11.2019 г.