Категории
Превантивна дейност

Проект за подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав

Писмо от Министерството на околната среда на Румъния

-Задание за обхват и съдържание на ОВОС за инвестиционно предложение за подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав с приложения

Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересовани лица - 08.11.2019 г.

- Отговор от Министерството на околната среда и водите на Република България

- Нотификация  и приложения за проект за подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав

Писмо от Министерството на околната среда на Румъния

Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересовани лица -27.08.2019 г.