Категории
Превантивна дейност

Проект за „Увеличаване на количеството електроенергия, произведена от възобновяеми източници, чрез завършване на строителните работи и осигуряване на постоянен мониторинг на въздействието върху околната среда на развитието на водноелектрическата

Днес, 11.08.2023 г., Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп до писмо от Министерство на околната среда и горите на Румъния с Reg. № DGEICPSC/14407/03.08.2023 с приложена нотификация по чл.3 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в трансграничен контекст (Конвенция от Еспоо) за проект за „Увеличаване на количеството електроенергия, произведена от възобновяеми източници, чрез завършване на строителните работи и осигуряване на постоянен мониторинг на въздействието върху околната среда на развитието на водноелектрическата енергия  на река Жиу в сектора Ливезени-Бумбести (Livezeni- Bumbești)", Румъния.

 

Отговор на Министерство на околната среда и водите  на Р България - с писмо с изх. № 99-00-467 от 05.09.2023 г. министърът на околната среда и водите уведомява Министерство на околната среда и горите на Р Румъния, че България възнамерява да вземе участие в трансграничната процедура по ОВОС за проект за „Увеличаване на количеството електроенергия, произведена от възобновяеми източници, чрез завършване на строителните работи и осигуряване на постоянен мониторинг на въздействието върху околната среда на развитието на водноелектрическата енергия  на река Жиу в сектора Ливезени-Бумбести (Livezeni- Bumbești)", Румъния.