Категории
Превантивна дейност

Проектиране и изграждане на обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“

Днес, 10.03.2021 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за:

„Проектиране и изграждане на обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“, с възложител "Булгартрансгаз" ЕАД.

 
Документи