Категории
Превантивна дейност

Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията за периода 2021-2027 г. (ПКИП)

Днес, 21.06.2022 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите оповестява постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за „Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията за периода 2021-2027 г. (ПКИП)“, с възложител Министерство на иновациите и растежа.