Категории
Превантивна дейност

"Промяна в параметрите на ИП за изграждане на обект: Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия”

Днес, 05.01.2021 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за:

Промяна в параметрите на ИП за изграждане на обект: Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия”, с възложител "Булгартрансгаз"  ЕАД.