Категории
Превантивна дейност

Протокол за стратегическа екологична оценка към Конвенцията на за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст

Протокол за стратегическа екологична оценка към Конвенцията на ИКЕ на ООН за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, в сила от юли 2010 г.