Категории
Превантивна дейност

Първоначален генерален план на гражданско летище за обществено ползване София

Днес, 07.07.2022 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите оповестява постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Първоначален генерален план на гражданско летище за обществено ползване София, с възложител „СОФ Кънект“ АД.