Категории
Превантивна дейност

„Разширен идеен проект за автомагистрала „Черно море“

Днес, 28.03.2022 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за: „Разширен идеен проект за автомагистрала „Черно море“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“.