Категории
Превантивна дейност

Разширение на хранилището за междинно сухо съхранение на отработено ядрено гориво на АЕЦ "Черна вода", Румъния и изграждане на модули за сухо съхранение на отработен ядрено гориво тип MACSTOR 400

-Нотификация от Министерство на околната среда на Р Румъния (изх. №301/DC/23.02.2017 г.)

-Oтговор на Министерството на околната среда и водите на Р. България