Категории
Превантивна дейност

Развитие на река Арджеш и река Дъмбовица за навигационни и други цели

Нотификация от Румъния за проект "Развитие на река Арджеш и река Дъмбовица за навигационни и други цели" (No /3034/RP/03.07.2012)

Отговор на Министерство на околната среда и водите на Р България (изх. № ОВОС-240/15.08.2012 г.)

Предложение за задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС (No3811/RP/19.10.2012)

Отговор на Министерство на околната среда и водите на Р България (изх. № 99-00-319/06.12.2012  г.)

Писмо /изх. № 3077/G.L.G/29.01.2015/ от Министерство на околната среда, водите и горите на Румъния с  Потенциална трасгранична оценка върху зони Натура 2000 в България и Анекс към Оценката за съвместимост

- Писмо (изх.№ ОВОС-240/13.03.2015 г.) на Министерство на околната среда и водите на България относно документацията, изпратена с писмо изх. № 3077/G.L.G/29.01.2015 на български и английски език

-Писмо (№4973/GLG/21.06.2017) от Министерство на околната среда на Република Румъния, с което информира, че Националната агенция за опазване на околната среда е взела решение за отвхърляне на искането за издаваен на екологично разрешително