Категории
Превантивна дейност

„Рехабилитация и модернизация на пристанищната структура на пристанище Бекет, Румъния“

Ново Днес, 12.06.2024 г., Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп до Доклад по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в трансграничен контекст (Конвенция от Еспоо) за проект за „Рехабилитация и модернизация на пристанищната структура на пристанище Бекет“, изпратени с писмо с изх. № DGEICPSC/125917/07.06.2024 г. от министъра на околната среда на водите, горите на Румъния.

 

Краен срок за изразяване на становища от заинтересованите лица - 03.07.2024 г.

 

Днес, 01.09.2023 г., Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп до нотификация по чл.3 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в трансграничен контекст (Конвенция от Еспоо) и информационен меморандум за проект за „Рехабилитация и модернизация на пристанищната структура на пристанище Бекет“, изпратени с писмо с изх. № DGEICPSC/108109/29.08.2023 от министъра на околната среда и водите на Румъния.

В писмото на Министерство на околната среда и горите на Румъния е определен срок до 25.09.2023 г. за заявяване на участие в трансгр по трансгранична процедура по ОВОС.

Отговор на Министерство на околната среда и водите на Р България  - с писмо с изх. № 99-00-517 от 21.09.2023 г., министърът на околната среда и водите заявява участие в трансграничната процедура по ОВОС за проекта  за  „Рехабилитация и модернизация на пристанищната инфраструктура в пристанище Бекет“, Румъния.

Писмо на Министерство на околната среда и водите на България  - с писмо с изх. № 99-00-517 от 09.10.2023 г., министърът на околната среда и водите на Р България предоставя забележки и коментари във връзка с проекта  за „Рехабилитация и модернизация на пристанищната инфраструктура в пристанище Бекет“, Румъния.