Категории
Превантивна дейност

Рехабилитация и модернизация на водната транспортна инфраструктура в пристанищата извън Трансевропейската транспортна мрежа (Ten-Tnetwork) -пристанище Бекет", м. "Бекет", окръг Долж, Румъния