Категории
Превантивна дейност

Реконструкция на въздушна линия (ВЛ) 100 kV „Емона“ от п/ст „Старо Оряхово“ до п/ст „Хелиос“

Днес, 20.01.2022 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за: „Реконструкция на ВЛ 100 kV „Емона“ от п/ст „Старо Оряхово“ до п/ст „Хелиос“, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.