Категории
Превантивна дейност

„Ремонт на Блок 1 на АЕЦ „Черна вода“ и разширение на междинно сухо хранилище за отработено гориво с модули MACSTORE - 400“

Писмо с изх. № DEICP?11752/09.03.2022 от министъра на околната среда и горите на Румъния  с нотификация по чл.3 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в трансграничен контекст

за проект „Ремонт на Блок 1 на АЕЦ „Черна вода“ и разширение на междинно сухо хранилище за отработено гориво с модули MACSTORE - 400“ (вх. № 99-00-99/10.03.2022 г. на МОСВ)

 

Отговор на Министерство на околната среда и водите на Р България с изх. № 99-00-99/01.06.2022 г. -заявява участие в процедурата по ОВОС в трансграничен контекст