Категории
Превантивна дейност

Решение № 1-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда

22 август 2018 | 15:26

Съобщение за Решение № 1-П/2016 г.  за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, съвместена с оценка за съвместимост, за инвестиционно предложение „Плаващо потонно съоръжение в акваторията на р. Въча“ с възложител „БИЛДЕКС“ ЕАД /28.03.2016 г./