Категории
Превантивна дейност

Решение № 1-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на въздушен електропровод 6 кV между Брегова помпена станция и Помпена станция „Раней 5“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД“

08 октомври 2017 | 15:00

Съобщение за Решение № 1-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на въздушен електропровод 6 кV между Брегова помпена станция и Помпена станция „Раней 5“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД“ /20.01.2017 г. /