Категории
Превантивна дейност

Решение № 1-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение за „Реконструкция на водоснабдяване на вилна зона „Чифлика – басейна“, с. Чифлик, община Троян“

03 януари 2020 | 12:37

На основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 03.01.2020 г. Решение № 1-ПР/2020 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Реконструкция на водоснабдяване на вилна зона „Чифлика – басейна“, с. Чифлик, община Троян“ с възложител община Троян – да не се извършва ОВОС.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес бул. „Мария Луиза“ 22 на 03.01.2020 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС  и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.