Категории
Превантивна дейност

Решение № 104/02.08.2017 г.

  • Съобщение за Решение № 104/02.08.2017 г. на министъра на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Решение по ОВОС № 2-2/2017 г. за одобряване за на изменение и допълнение на Решение по ОВОС № 88-1/1998 г., с което е разрешена реализацията на проект за обект „Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“, отнасящо се за инвестиционно предложение „Проект „Яденица“ – увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ чрез изграждане на язовир „Яденица” и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“ по вариант на водоплътния елемент на каменнонасипната язовирна стена с асфалтобетонова диафрагма, с възложител „Национална електрическа компания ” ЕАД /04.08.2017 г./