Категории
Превантивна дейност

Решение № 12-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение за „АМ „Хемус“ – Етап 1 в участъци: Участък I - от км 87+800 до пресичането с път III-307 (край на км 103+060), включително пътен възел „Дерманци“ с приблизителна дължина 15.26 км; Участък II - от края

01 октомври 2018 | 14:05

На основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 01.10.2018 г. Решение № 12-ПР/2018 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „АМ „Хемус“ – Етап 1 в участъци: Участък I - от км 87+800 до пресичането с път III-307 (край на км 103+060), включително пътен възел „Дерманци“ с приблизителна дължина 15.26 км; Участък II - от края на пътен възел „Дерманци“ (след пресичане с път III-307 – км 103+060) до пресичането с път III-3005, включително пътен възел „Каленик“ (край на км 122+260), с приблизителна дължина 19,20 км, с обща приблизителна дължина на етапа 34,46 км“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ – да не се извършва ОВОС.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес бул. „Мария Луиза“ 22 на 01.10.2018 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка и ОВОС”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.