Категории
Превантивна дейност

Решение №14-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение "Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка "Очистно съоръжение (ОС) Вълчи дол - Кранов възел (КВ) Преселка"

31 октомври 2018 | 16:19

На основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 31.10.2018 г. Решение № 14-ПР/2018 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение "Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка "Очистно съоръжение (ОС) Вълчи дол - Кранов възел (КВ) Преселка”, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД – да не се извършва ОВОС.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес бул. „Мария Луиза“ 22 на 31.10.2018 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка и ОВОС”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.