Категории
Превантивна дейност

Решение № 150/19.09.2022 г. на министъра на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Решение № 3-ПР/2022 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху

19 септември 2022 | 17:40

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Министерството на околната среда и водите съобщава за постановено Решение № 150/19.09.2022 г. на министъра на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Решение № 3-ПР/2022 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „АМ „Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 (край на ПУП-ПП за обект „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина - СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, одобрен със заповед № РД-02-15-122/20.08.2014 г. на МРРБ“) ≡ 32+449.08 (по технически проект от 2019 г.) до км 48+611.93 (начало на пътен възел при пресичането на път II-18 „Софийски околовръстен път“ със „Северна скоростна тангента“) – изграждане и реконструкция на инженерни мрежи“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“.

     Решението се намира в МОСВ, в дирекция „ЕО, ОВОС и ПЗ“.

     Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.