Категории
Превантивна дейност

Решение № 2-П/2016 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда

22 август 2018 | 15:27

Съобщение за Решение № 2-П/2016 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие по внесено от Фонд „Републиканска Пътна инфраструктура“ уведомление за инвестиционно предложение „Път І-9 „Слънчев бряг” – Бургас“ от км 217+000 до км 224+114.30 - Обход на гр. Поморие“ с вх. № ОВОСУ-3383/22.08.2008 г. на МОСВ /14.05.2016 г./