Категории
Превантивна дейност

Решение № 2-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Почистване на коритото на река Батова за предотвратяване на наводнения на к.к. „Албена“ и поддържан резерват „Балтата“ и проектиране на хидротехнически съоръжения за регулиране оводняването на поддържан

08 октомври 2017 | 16:16

Съобщение за Решение № 2-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Почистване на коритото на река Батова за предотвратяване на наводнения на к.к. „Албена“ и поддържан резерват „Балтата“ и проектиране на хидротехнически съоръжения за регулиране оводняването на поддържан резерват „Балтата“ с възложител Областна администрация - Добрич /01.06.2017 г./