Категории
Превантивна дейност

Решение № 2-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели на сградата на КПП „Валята“

21 март 2019 | 09:45

На основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 21.03.2019 г. Решение № 2-ПР/2019 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели на сградата на КПП „Валята“, с възложител „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД – да не се извършва ОВОС.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес бул. „Мария Луиза“ 22 на 21.03.2019 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка и ОВОС”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.