Категории
Превантивна дейност

Решение № 2-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП „Станке Лисичково“

06 юли 2022 | 15:08

На основание чл. 8, ал. 5, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 06.07.2022 г. Решение № 2-ПР/2022 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП „Станке Лисичково“ с възложител „Агенция „Митници“ – да не се извършва ОВОС.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 на 06.07.2022 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „ЕО, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.